Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Utworzono dnia 12.11.2017

W dniach 8-9.11.2017 r. odbyła się kolejna już edycja przekazywania żywności dla potrzebujących mieszkanców naszej gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2017. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z nieocenioną Ochotniczą Strażą Pożarną w Puchaczowie. Z pomocy skorzystało 121 rodzin, czyli w sumie  321 osób, otrzymując łącznie 5.617,5 kg żywności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wsparciem żywnościowym - zgodnie  wytycznymi obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r. - są objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Serdeczne podziękowania kierujemy do strażaków OSP w Puchaczowie - Pana Dariusza Kononiuka oraz Pana Jarosława Filipka za pomoc w dystrybucji. Dziękujemy także Panu Markowi Niwińskiemu za nieodpłatne użyczenie wózka widłowego do rozładunku żywności.

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020_11_2017r

Utworzono dnia 13.11.2017, 00:04