Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Pomoc żywnościowa - Podprogram 2017

Utworzono dnia 28.09.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie informuje, że w IV kwartale 2017 r. odbędzie się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 - Podprogram 2017.

Przypominamy, że od stycznia 2017 kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z Programu zostało znacznie rozszerzone. Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z powyższym informujemy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej, zamieszkałe na terenie gminy Puchaczów, aby zgłosiły się do pracownika socjalnego Ośrodka w celu potwierdzenia kwalifikowalności do udziału w Programie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Ośrodek realizuje wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Puchaczowie.