Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Materiały i dokumenty dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Porgramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

"Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ moga być objete osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie".

W załączeniu materiały oraz dokumenty dot. Programu.

Wytyczne Podprogram 2021
1105​_Wytyczne​_2021.pdf 17.58MB

Zmiana Wytycznych z 13.12.2021 [kryterium dochodowe]
13122021​_Zmiana​_Wytycznych​_[kryterium​_dochodowe].pdf 0.05MB

Załącznik nr 5 [skierowanie, nowe kryterium od 1.01.2022]
13122021​_Załącznik​_nr​_5.docx 0.07MB

Załącznik nr 5.1. [skierowanie zdalne, nowe kryterium od 1.01.2022]
13122021​_Załącznik​_nr​_51.docx 0.06MB

Załącznik nr 6 [oświadczenie osoby bezdomnej, nowe kryterium od 1.01.2022]
13122021​_Załącznik​_nr​_6.docx 0.05MB

Załącznik nr 6.1. [oświadczenie pracownika placówki, nowe kryterium od 1.01.2022]
13122021​_Załącznik​_nr​_61.docx 0.05MB

Załącznik nr 7 [lista osób zakwalifikowanych przez OPS, nowe kryterium od 1.02.2022]
13122021​_Załącznik​_nr​_7.docx 0.07MB

Załącznik 7.1. [lista osób zakwalifikowanych zdalnie przez OPS, nowe kryterium od 1.01.2022]
1312​_2021​_Załącznik​_nr​_71.docx 0.06MB

Załącznik 1 - Lista osób zakwalifikowanych
Załącznik​_nr​_1.xls 0.05MB

Załącznik 2 - Ewidencja żywności
Załącznik​_nr​_2.xlsx 0.03MB

Załącznik 3 - Ewidencja posiłków
Załącznik​_nr​_3.docx 0.04MB

Załącznik 3a - Lista odbiorców posiłków
Załącznik​_nr​_3a.docx 0.04MB

Załącznik 4 - Ewidencja wydanej żywności (miesięczna)
Załącznik​_nr​_4.xlsx 0.03MB

Załącznik 5 - Skierowanie (kwalifikacja stacjonarna)
Załącznik​_nr​_5.docx 0.07MB

Załącznik 5.1 - Skierowanie (kwalifikacja zdalna)
Załącznik​_nr​_51.docx 0.06MB

Załącznik 6 - Oświadczenie osoby bezdomnej (kwalifikacja stacjonarna)
Załącznik​_nr​_6.docx 0.05MB

Załącznik 6.1 - Oświadczenie osoby bezdomnej (kwalifikacja zdalna)
Załącznik​_nr​_61.docx 0.05MB

Załącznik 7 - Oświadczenie osoby (kwalifikacja stacjonarna na podstawie listy)
Załącznik​_nr​_7.docx 0.07MB

Załącznik 7.1 - Oświadczenie osoby (kwalifikacja zdalna na podstawie listy)
Załącznik​_nr​_71.docx 0.06MB

Załącznik 8 - Lista uczestników działań towarzyszących
Załącznik​_nr​_8.doc 0.08MB

Załącznik 9 - Zapotrzebowanie na artykuły spożywcze
Załącznik​_nr​_9.docx 0.04MB

Wykaz magazynów do Załącznika 9
Wykaz​_mag​_​_do​_zal​_​_9.xlsx 0.03MB

Załącznik 9a - Zgłoszenie lub zmiana magazynu OPR
Załącznik​_nr​_9a.docx 0.05MB

Załącznik 10 - Zestawienie wskaźników do sprawozdania
Załącznik​_nr​_10.xlsx 0.05MB

Załącznik 11 - Projekt weksla in blanco
Załącznik​_nr​_11.doc 0.07MB

Załącznik 12 - Wniosek o dofinansowanie
Załącznik​_nr​_12.doc 0.39MB

Załącznik 13 - Zasady udzielania zamówień
Załącznik​_nr​_13.docx 0.04MB

Załącznik 14 - Postępowanie w czasie epidemii COVID-19
Załącznik​_14​_Postępowanie​_w​_czasie​_epidemii​_Covid-19.docx 0.18MB