Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Posiłek w szkole i w domu. Kryteria dochodowe w górę

Utworzono dnia 09.01.2023

Rada Ministrów przyjęła Uchwałę dot. zmian w programie Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. To przede wszystkim podniesienie kryterium dochodowego, co zapewni szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy.

Posiłek w szkole i w domu

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150% do 200% kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Dzięki temu pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:

  • 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł);
  • 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 

Zmiany te pozwolą zapewnić szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy w formie, m.in. posiłku, produktów żywnościowych czy świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.  

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. 

Program finansowany  jest  ze  środków  budżetu  państwa (60%) oraz  środków własnych jednostek samorządu terytorialnego (40%). Ogólna kwota środków z budżetu państwa przewidziana w całym okresie realizacji Programu to 2,75 mld zł – 550 mln zł rocznie.

Na podstawie informacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 95

W poprzednim tygodniu: 197

W tym miesiącu: 854

W poprzednim miesiącu: 1015

Wszystkich: 64347