Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Oferta

Oferta Dziennego Domu „Senior+" w Bogdance:

W zajęciach DD "Senior+" mogą uczestniczyć osoby pow. 60 roku życia, nieaktywne zawodowo, będące mieszkańcami gminy Puchaczów.

Celem Domu „Senior+" jest w szczególności poprawa jakości życia seniorów, zapewnienie im wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań samopomocowych, zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej.

Cele domu realizowane są m.in. poprzez organizację następujących usług/zajęć:

 1. opiekuńcze
 2. socjalne
 1. gorący posiłek oraz inne posiłki sporządzane w ramach terapii kulinarnej
 2. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 3. praca socjalna
 4. szeroko rozumiane poradnictwo
 1. zajęcia aktywności ruchowej
 1. gimnastyka
 2. kinezyterapia
 3. zajęcia fitness
 4. zajęcia taneczne
 5. nordic walking
 1. zajęcia sportowo-rekreacyjne, np. wycieczki, festyny, imprezy plenerowe, grill
 1. terapia zajęciowa, np.:
 1. kulinarna
 2. plastyczna
 3. ogrodniczo-bukieciarska
 4. krawiecko-dziewiarska
 5. muzykoterapia
 6. zajęcia komputerowe
 7. zajęcia teatralne
 1. zajęcia klubowe
 1. czytanie prasy
 2. biblioterapia
 3. słuchanie muzyki, karaoke
 4. korzystanie z komputera i Internetu
 5. oglądanie filmów, programów telewizyjnych
 6. dyskusje
 7. gry towarzyskie, stolikowe, zabawy
 8. spotkania integracyjne z okazji świąt, imienin, itp.
 1. zajęcia edukacyjne
 1. pogadanki i wykłady
 2. nauka języka angielskiego
 3. spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące zawody
 4. działania prozdrowotne, np. kontakt z pielęgniarką, spotkanie z dietetykiem
 5. informacja o dostępnych usługach medycznych, rehabilitacyjnych
 1. zajęcia kulturalno-oświatowe, np. udział w imprezach lokalnych, wyjazdy do kina, teatru, wystawy, wieczorki z poezją, nawiązanie kontaktu z Uniwersytetem III Wieku w Łęcznej, Klubem Seniora, itp.
 1. trening dnia codziennego
 1. pranie
 2. prasowanie
 3. sprzątanie
 4. przygotowywanie posiłków
 5. zmywanie
 6. gospodarowanie budżetem domowym, opłaty, sporządzanie zakupów
 7. obsługa pocztowa, bankowa
 1. zajęcia aktywizujące społecznie
 1. współpraca ze szkolnym klubem wolontariatu/wolontariat w DD "Senior+"
 2. spotkania z uczniami z pobliskich szkół
 3. występy dzieci i młodzieży
 1. dowóz.